Välkommen till Ängbybarnens Förskolor

Glädje, nyfikenhet och trygghet

Klicka här för bildspel!

Här kan du tryggt lämna ditt barn till personal som är engagerad och kunnig och som ser vad just ditt barn behöver. Vi tar tillvara ditt barns nyfikenhet, vägleder det till respekt och ansvar för andra, vi hjälper ditt barn att stärka sin identitet och därmed sin självkänsla.

Glädjen ger oss alla harmoni och lust att lära oss nya saker.

Ängbybarnens Förskolor driver vi i privat regi sedan januari 2008. Vårt bolag heter Najs AB och vi har fem förskolor fördelade på olika adresser i Norra Ängby, Bromma.

Vår pedagogik utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, och vi är inspirerade av Reggio Emilia-filosofin. Vår värdegrund (som vi har jobbat fram tillsammans) är det viktigaste redskapet när vi möter ditt barn. Värdegrunden är också utgångspunkten för vår vision. Läs mer om Reggio Emilia, värdegrund och vision under fliken Verksamhet.

För oss är det viktigt att personalen ständigt utvecklas och har förmåga att kommunicera med barnen och varandra på ett sätt som skapar tillit. Därför får alla utbildning i Nonviolent Communication (NVC), eller giraffspråket som det populärt kallas. Läs mer om detta kommunikationsverktyg under fliken Verksamhet.

 

Vår vision är:

  • att stärka ditt barns självkänsla
  • att lära för livet
  • att ha en engagerad och medveten personal
  • att ha 100 procent eget ansvar

 

Annika Sparrdal-MantillaNinni Järnehall

Förskolechef

Förskolechef